Ako postupujeme pri práci?

Ako postupujeme pri práci?

ZAISTENIE PRACOVNÍKA

Pre bezpečnú realizáciu výškových prác je nevyhnutné správne zaistenie pracovníka a pracovných pomôcok. Zaistenie je vykonávané pomocou lán, ktoré kotvíme buď priamo na objekte, ktorý natierame alebo na objektoch v jeho blízkosti (stromy, ploty, stĺpy). V prípade nutnosti využívame na zaistenie ťažné zariadenie na aute.

PRÍPRAVA POVRCHU

Nevyhnutným krokom pred aplikáciou farieb je dôkladné vyčistenie povrchu pomocou vysokotlakového čističa. Pre správne fungovanie vysokotlakového čističa je potrebné zabezpečiť stabilnú dodávku vody s tlakom minimálne 1 bar.  Fáza prípravy povrchu je rozdelená do dvoch krokov: ​

  • odstránenie starého náteru, mastnôt a nečistôt vysokotlakovým čističom (max. tlak 275 bar) pomocou rotačnej trysky, ktorá vytvára rotujúci lúč vody 

  • oplach povrchu vysokotlakovým čističom pomocou oplachovej trysky. Precíznym oplachom sú odstránené všetky voľné nečistoty a vytvorený vhodný povrch pre aplikáciu farieb.

APLIKÁCIA FARIEB

Používané farby sú aplikované pomocou bezvzduchového striekacieho zariadenia. Táto metóda je využívaná hlavne pri veľkých plochách, ako napríklad strechy, fasády, haly a vodojemy. Metóda nanášania náterových hmôt pomocou bezvzduchového striekania je veľmi efektívna, nakoľko hrúbka jednotlivých náterových vrstiev je konštantná na celej ploche. Postup nanášania farieb je rozdelený do dvoch krokov:

  • náter malých plôch, tzv. detaily, pomocou štetca, ako sú napríklad parapetné dosky, záveterné lišty, snehové zábrany, odkvapové žľaby a oplechovanie komína

  • striekanie veľkých plôch bezvzduchovým striekacím zariadením

Naša spoločnosť sa riadi heslom, najlepšia reklama je spokojný klient. Preto pri práci kladieme vysoký dôraz na kvalitu, bezpečnosť a férové ceny.

Kontaktné údaje

Lúčky 306

Odber noviniek

Naša spoločnosť sa riadi heslom, najlepšia reklama je spokojný klient. Preto pri práci kladieme vysoký dôraz na kvalitu, bezpečnosť a férové ceny.

Odber noviniek

Naša spoločnosť sa riadi heslom, najlepšia reklama je spokojný klient. Preto pri práci kladieme vysoký dôraz na kvalitu, bezpečnosť a férové ceny.

Kontaktné údaje

info@vyskoveprace.eu

0914 237 166

Lúčky 306

Naše služby

Odber noviniek

Copyright © 2023 - Design by shazucha.sk