galerie

Realizácia zdravotného orezu.
Postupné spiľovanie orechu.
Bezpečnostný orez jaseňa.
Rizikové spiľovanie lipy v tesnej blízkosti rodinného domu.
Rizikové spiľovanie agátu pomocou kladkovej techniky.
Aplikácia základného epoxidového nástreku pomocou airless technológie.
Vrchný polyuretánový nástrek v odtieni RAL 3009.
Čistenie betónovej strešnej krytiny Bramac
Čistenie povrchu strechy od starých náterov a mastôt.
Vrchný polyuretánový nástrek v odtieni RAL 7011.