Galéria

Galéria

Pôvodný stav

 • pôvodný náter bol výrazne zdegradovaný na celej ploche 

Príprava povrchu

 • otryskanie vysokotlakovým čističom

Základný nástrek

 • dvojzložková epoxidová farba

 • odtieň RAL 7001 – striebrosivá

 • hrúbka 80 µm

Vrchný nástrek

 • dvojzložková polyuretánová farba

 • odtieň RAL 7037 – prachová šedá

 • hrúbka 80 µm

Výmera

 • 958 m²

Doba realizácie

 • 4 dni

 

 

Príprava povrchu

 • odstránenie rias a nečistôt pomocou oxidačného čističa a následný oplach vysokotlakovým čističom

Penetračný nástrek

 • fasádna farba Baumit SilikonColor

 • odtieň 0868 – Levin

Vrchný nástrek

 • fasádna farba Baumit SilikonColor

 • odtieň 0868 – Levin

Výmera

 • 200 m²

Doba realizácie

 • 4 dni

 

Pôvodný stav

 • strešná krytina bola na niekoľkých miestach prederavená vplyvom korózie

Príprava povrchu

 • otryskanie vysokotlakovým čističom 

 • prekrytie dier plechovými záplatami

Základný nástrek

 • dvojzložková epoxidová farba

 • odtieň RAL 7001 – striebrosivá

 • hrúbka 80 µm

Vrchný nástrek

 • dvojzložková polyuretánová farba

 • odtieň RAL 7016 – antracitová šedá

 • hrúbka 80 µm

Výmera

 • 169 m²

Doba realizácie

 • 2 dni

 

Pôvodný stav

 • náter bol veľmi nesúdržny a popraskaný vplyvom tepla

Príprava povrchu

 • otryskanie vysokotlakovým čističom

Základný nástrek

 • dvojzložková epoxidová farba

 • odtieň RAL 7001 – striebrosivá

 • hrúbka 80 µm

Vrchný nástrek

 • dvojzložková polyuretánová farba

 • odtieň RAL 7011 – oceľová sivá

 • hrúbka 80 µm

Výmera

 • 957 m²

Doba realizácie

 • 6 dní

Pôvodný stav

 • strešná krytina Bramac bola pokrytá machmi a plesňami 

Popis prác

 • odstránenie machov a plesní pomocou vysokotlakového čističa
 • aplikácia protiplesňovej impregnácie pomocou airless technológie

Výmera

 • 160 m²

Doba realizácie

 • 1 deň

Pôvodný stav

 • hrúbka pôvodného náteru bola degradovaná na 0 µm

Príprava povrchu

 • otryskanie vysokotlakovým čističom

Základný nástrek

 • dvojzložková epoxidová farba

 • odtieň RAL 7035 – svetlá šedá

 • hrúbka 80 µm

Vrchný nástrek

 • dvojzložková polyuretánová farba

 • odtieň RAL 6005 – machová zelená

 • hrúbka 80 µm

Doplnkové práce

 • náter odkvapového systému
 • odtieň RAL 6005 – machová zelená

Výmera

 • 198 m²

Doba realizácie

 • 3 dni

 

Pôvodný stav

 • fasáda bola pokrytá prevažne čiernymi a zelenými riasami

Popis prác

 • aplikácia oxidačného čističa pomocou airless technológie

 • opláchnutie vysokotlakovým čističom

 • aplikácia protiplesňovej impregnácie pomocou airless technológie

Výmera

 • 412,20 m²

Doba realizácie

 • 2 dni

 

Pôvodný stav

 • strešná krytina bola pokrytá machmi a plesňami

Popis prác

 • odstránenie machov a plesní pomocou vysokotlakového čističa
 • aplikácia protiplesňovej impregnácie pomocou airless technológie

Výmera

 • 270,50 m²

Doba realizácie

 • 2 dni

Pôvodný stav

 • náter bol súdržný, na niekoľkých miestach bol zasiahnutý bodovou koróziou

Príprava povrchu

 • otryskanie vysokotlakovým čističom

Základný nástrek

 • dvojzložková polyuretánová farba

 • odtieň RAL 7035 – svetlosivá

 • hrúbka 80 µm

Vrchný nástrek

 • dvojzložková polyuretánová farba

 • odtieň RAL 3009 – hrdzavá ćervená

 • hrúbka 80 µm

Doplnkové práce

 • náter odkvapového systému
 • odtieň RAL 3009 – hrdzavá červená

Výmera

 • 165 m²

Doba realizácie

 • 2 dni

 

Pôvodný stav

 • strešná krytina bola pokrytá machmi a plesňami

Popis prác

 • odstránenie machov a plesní pomocou vysokotlakového čističa
 • aplikácia protiplesňovej impregnácie pomocou airless technológie

Výmera

 • 240 m²

Doba realizácie

 • 2 dni

Pôvodný stav

 • náter bol veľmi nesúdržný a popraskaný vplyvom tepla 

Príprava povrchu

 • otryskanie vysokotlakovým čističom

Základný nástrek

 • dvojzložková epoxidová farba

 • odtieň RAL 7001 – striebrosivá

 • hrúbka 80 µm

Vrchný nástrek

 • dvojzložková polyuretánová farba

 • odtieň RAL 3011 – hnedočervená

 • hrúbka 80 µm

Doplnkové práce

 • náter odkvapového systému
 • odtieň RAL 3011 – hnedočervená

Výmera

 • 91,6 m²

Doba realizácie

 • 2 dni

 

Pôvodný stav

 • náter bol znečistený machmi a mierne nesúdržný

Príprava povrchu

 • otryskanie vysokotlakovým čističom

Základný nástrek

 • dvojzložková epoxidová farba

 • odtieň RAL 7001 – striebrosivá

 • hrúbka 80 µm

Vrchný nástrek

 • dvojzložková polyuretánová farba

 • odtieň RAL 8017 – čokoládová hnedá

 • hrúbka 80 µm

Výmera

 • 188 m²

Doba realizácie

 • 2 dni

Pôvodný stav

 • pôvodný náter bol nesúdržný na celej ploche strechy

Príprava povrchu

 • otryskanie vysokotlakovým čističom

Základný nástrek

 • dvojzložková epoxidová farba

 • odtieň RAL 7001 – striebrosivá

 • hrúbka 80 µm

Vrchný nástrek

 • dvojzložková polyuretánová farba

 • odtieň RAL 3009 – hrdzavá červená

 • hrúbka 80 µm

Doplnkové práce

 • náter odkvapového systému a podhľadov
 • odtieň RAL 6020 – chrómová zelená

Výmera

 • 237 m²

Doba realizácie

 • 5 dní

Pôvodný stav

 • strešná krytina bola pokrytá plošnou koróziou na severnej strane

Príprava povrchu

 • otryskanie vysokotlakovým čističom

Základný nástrek

 • dvojzložková epoxidová farba

 • odtieň RAL 7001 – striebrosivá

 • hrúbka 80 µm

Vrchný nástrek

 • dvojzložková polyuretánová farba

 • odtieň RAL 8019 – šedohnedá

 • hrúbka 80 µm

Výmera

 • 141 m²

Doba realizácie

 • 2 dni

 

 

Pôvodný stav

 • hrúbka náteru bola značne degradovaná – vyblednutie farby

Príprava povrchu

 • otryskanie vysokotlakovým čističom

Základný nástrek

 • jednozložková syntetická farba

 • odtieň RAL 8017 – čokoládovo hnedá

 • hrúbka 80 µm

Vrchný nástrek

 • jednozložková syntetická farba

 • odtieň RAL 8017 – čokoládovo hnedá

 • hrúbka 80 µm

Výmera

 • 200 m²

Doba realizácie

 • 2 dni

 

Pôvodný stav

 • fasáda bola pokrytá machmi a plesňami

Popis prác

 • aplikácia oxidačného čističa pomocou airless technológie

 • opláchnutie vysokotlakovým čističom

 • aplikácia protiplesňovej impregnácie pomocou airless technológie

Výmera

 • 129 m²

Doba realizácie

 • 2 dni

 

Príprava povrchu

 • odstránenie rias a nečistôt pomocou vysokotlakového čističa

Penetračný náter

 • Baumit UniPrimer

Vrchný nástrek

 • fasádna farba Baumit NanoporColor

Výmera

 • 170 m²

Doba realizácie

 • 3 dni

 

Pôvodný stav

 • náter bol pokrytý machmi hlavne na severnej strane

Príprava povrchu

 • otryskanie vysokotlakovým čističom

Základný nástrek

 • dvojzložková epoxidová farba

 • odtieň RAL 7035 – svetlosivá

 • hrúbka 80 µm

Vrchný nástrek

 • dvojzložková polyuretánová farba

 • odtieň RAL 3009 – hrdzavá červená

 • hrúbka 80 µm

Výmera

 • 287 m²

Doba realizácie

 • 3 dni

Popis prác

 • na základe požiadaviek klienta bolo potrebné vyčistenie presklených častí v zimnej záhrade, spojovacej chodbe, vstupnej hale a výťahovej šachte

 • odstránenie nánosov lístia z odkvapových žľabov

Výmera

 • 987 m²

Doba realizácie

 • 3 dni

 

Popis prác

 • pri tejto zákazke bolo našou úlohou demontovať trapézovú strešnú krytinu, ktorá sa skladala z častí v rozmeroch 100 cm x 600 cm. Demontáž bola potrebná na vytvorenie priestoru, cez ktorý by bolo možné vybrať filter na výrobnom stroji pomocou žeriava.

Výmera

 • 42 m²

Doba realizácie

 • 1 deň

Pôvodný stav

 • strešná krytina bola pokrytá machmi a mierne skorodovaná

Príprava povrchu

 • otryskanie vysokotlakovým čističom

Základný nástrek

 • jednozložková syntetická farba

 • odtieň RAL 7001 – striebrosivá

 • hrúbka 80 µm

Vrchný nástrek

 • jednozložková syntetická farba

 • odtieň RAL 7001 – striebrosivá

 • hrúbka 80 µm

Výmera

 • 169 m²

Doba realizácie

 • 3 dni

 

Pôvodný stav

 • náter bol veľmi nesúdržny a popraskaný vplyvom tepla

Príprava povrchu

 • otryskanie vysokotlakovým čističom

Základný nástrek

 • dvojzložková epoxidová farba

 • odtieň RAL 3009 – hrdzavá červená

 • hrúbka 80 µm

Vrchný nástrek

 • dvojzložková polyuretánová farba

 • odtieň RAL 3011 – hnedočervená

 • hrúbka 80 µm

Výmera

 • 110 m²

Doba realizácie

 • 3 dni

Pôvodný stav

 • náter bol veľmi nesúdržný hlavne na južnej strane

Príprava povrchu

 • otryskanie vysokotlakovým čističom

Základný nástrek

 • dvojzložková epoxidová farba

 • odtieň RAL 7001 – striebrosivá

 • hrúbka 80 µm

Vrchný nástrek

 • dvojzložková polyuretánová farba

 • odtieň RAL 8001 – okrovo hnedá

 • hrúbka 80 µm

Výmera

 • 180 m²

Doba realizácie

 • 3 dni

 

Pôvodný stav

 • pôvodný náter bol nesúdržný prevažne na východnej strane

Príprava povrchu

 • otryskanie vysokotlakovým čističom

Základný nástrek

 • dvojzložková epoxidová farba

 • odtieň RAL 7001 – striebrosivá

 • hrúbka 80 µm

Vrchný nástrek

 • dvojzložková polyuretánová farba

 • odtieň RAL 8017 – čokoládová hnedá

 • hrúbka 80 µm

Výmera

 • 189 m²

Doba realizácie

 • 2 dni

 

 

Naša spoločnosť sa riadi heslom, najlepšia reklama je spokojný klient. Preto pri práci kladieme vysoký dôraz na kvalitu, bezpečnosť a férové ceny.

Kontaktné údaje

info@vyskoveprace.eu

0914 237 166

Lúčky 306

Odber noviniek

Naša spoločnosť sa riadi heslom, najlepšia reklama je spokojný klient. Preto pri práci kladieme vysoký dôraz na kvalitu, bezpečnosť a férové ceny.

Kontaktné údaje

info@vyskoveprace.eu

0914 237 166

Lúčky 306

Naše služby

Odber noviniek

Naša spoločnosť sa riadi heslom, najlepšia reklama je spokojný klient. Preto pri práci kladieme vysoký dôraz na kvalitu, bezpečnosť a férové ceny.

Kontaktné údaje

info@vyskoveprace.eu

0914 237 166

Lúčky 306

Naše služby

Odber noviniek

Copyright © 2023 - Design by shazucha.sk